KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE ,,DANĖ‘‘

VEIKIANČIOS KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

Komisijos, darbo grupės pavadinimas Patvirtinimo data ir įsakymo numeris Pirmininkas Nariai
Gautos paramos skirstymo komisija 2018 m. rugsėjo 24 d. Nr. V-59 Laineda Kasputienė

Vaida Adomavičiūtė

Reda Tolienė

Daiva Bukienė

Genadij Beliajev

Viešųjų pirkimų komisija 2018 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-51 Laineda Kasputienė

Lina Kazlauskienė

Jelena Indriulienė

Ramunė Liorensaitė

Aušra Prišmontienė

Korupcijos prevencija ir kontrolė 2016 m. rugsėjo 9 d. Nr. V-59  

Simona Kacevičė

Alina Adomaitienė