Vis šiltėjantys saulės spinduliai bei namo grįžtantys paukščiai primena, kad atėjo viena gražiausių pavasario švenčių – šv. Velykos. Šią šventę pasitikome pasiruošę: primarginom pilną pintinę margučių, dar kartą prisiminėm Šv. Velykų tradicijas. Susėdę prie bendro stalo kartu su dvasininku susivienijom bendroje maldoje.   Susikaupimas, liūdesys ir džiaugsmas - viską išgyvenome per šiandieną. Su Šv. Velykom brangieji, te Kūrėjo šviesa pasiekia kiekvieno širdį.